MV.ZP.UA

Інформація для студентів факультету журналістики

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Написання кваліфікаційних робіт на на кафедрі журналістики

 

ЗАВАНТАЖЕННЯ:

 

Методичні вказівки до підготовки й оформлення кваліфікаційних робіт бакалавра і магістра денної та заочної форм навчання (найновіший варіант)

 

Заготовка для титульної сторінки.

Бланк для технічного завдання.

Приклад правильно оформленої літератури.

 

Дещо з рекомендованої літератури:

 

Історія, теорія і методика журналістики, мова ЗМІ

Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посіб. / З. Вайшенберг. – [За загал. ред. В. Ф. Іванова]. – К. : Академія української преси, 2011. – 262 с.

Голуб О. П. Медіакомпас : путівник професійного журналіста. Практичний посібник / О. П. Голуб ; Інститут масової інформації. – Київ : ТОВ «Софія-А», 2016. – 184 с. 

Еверетт Д. Навчальний посібник репортера / Д. Еверетт. – К : ПроМедіа, 2002. – 26 с.

Животко А. Історія української преси / А. Животко ; упоряд., автор історико-бібліограф. нарису та прим. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 368 с. 

Жиленко І. Р. Історія зарубіжної журналістики : навчальний посібник / І. Р. Жиленко. – Суми : СумДУ, 2010.

Журналістська етика : посібник для підготовки до державного іспиту / Авт. кол. – [За ред. В. П. Мостового і В. В. Різуна]. – К. : ТзОВ «ЗН УА», 2014. – 224 с. 

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.

Іванов В. Ф. Журналістська етика / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. – 2-е вид., випр. – К. : Вища школа, 2007. – 231 с.

Карпенко В. Журналістика : основи професіональної комунікації : навчальний посібник / Карпенко В. – К. : Нора-прінт, 2002. – 348 стор.

Культура спілкування у журналістській практиці : навчально-методичний посібник / укладачі : Н. Бабич, О. Жук. – Чернівці : Букрек, 2012. – 160 с.

Лубкович І. М. Соціологія і журналістика : підручник / І. М. Лубкович. – Львів : ПАІС, 2013. – 232 с.

Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навчальний посібник / В. М. Манакін. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 288 с.

Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука : підручник / І. Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2009. – 336 с.

Михайлин І. Л. Історія української журналістики XIX століття : підручник / І. Л. Михайлин. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 720 с.

Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. – 5-те вид. перероб. та доп.– К. : Центр учбової літератури, 2011. – 496 с.

Москаленко А. З. Теорія журналістики : навч. посіб. / А. З. Москаленко. – К. : Експрес-об’ява, 1998. – 336 с.

Новинна журналістика: навч. посіб. / За загал. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія української преси, 2004. – 262 с.

Основи медіакультури : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра всіх напрямів підготовки / І. С. Бондаренко, В. В. Костюк, В. М. Манакін, Н. Д. Санакоєва, О. О. Семенець, К. Г. Сіріньок-Долгарьова, О. В. Тараненко, Н. І. Тяпкіна, М. В. Чабаненко ; за заг. ред. В. М. Манакіна ; відп. ред. О. О. Семенець. – Запоріжжя : Кераміст, 2016. – 124 с.

Посібник з верифікації : [визнач. гід з верифікації цифр. контенту для висвітлення надзвичайн. подій] / [під ред. Крейга Сільвермана]. – [Київ] : [Укр. асоц. вид. період. преси] : Європ. центр журналістики, [2015]. – 128 с.

Приступенко Т. О. Теорія журналістики : етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т журналістики. – К., 2004. – 375 с. 

Рендол Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол. – Пер. з англ. – К. : «К.І.С.», 2007. – 288 с.

Різун В. В. Основи журналістики у відповідях та заувагах / В. В. Різун. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 80 с.

Стівенс М. Виробництво новин : телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс // Пер. з англ. Н. Єгоровець. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 375-386.

Український медіаландшафт – 2015 : аналітичний звіт / За ред. В. Іванова. – К. : ФКА, АУП, 2015. – 36 с.

Журналістика періодичних друкованих видань

Аньєс І. Підручник із журналістики : Пишемо для газет / Аньєс І. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 544 с.

Блинова Н. М. Редакційно-видавнича та комп’ютерна підготовка періодичних видань : Курс лекцій / Н. М. Блинова. – Д. : РВВ ДНУ, 2007. – 106 с.

Ботнер Ю. О. Журналістська майстерність : навч. посіб. / Ю. О. Ботнер. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 232 с. 

Журналістський фах : газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

Капелюшний А. О. Стилістика й редагування. Практичний словник-довідник журналіста / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2002. – 576 с. 

Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті. – За заг. ред. Бідзілі Ю. М. – Ужгород : ВАТ «Закарпаття», 2007. – 224 с.

Радіожурналістика

Гоян О. Я. Комерційне радіомовлення : журналістика і підприємництво в радіоефірі : монографія / О. Я. Гоян; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2005. – 320 c. 

Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підруч. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямом «Журналістика» / О. Я. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – 3-тє вид., доповн. – К., 2008. – 272 c. 

Кулініч О. О. Радіожурналістика : навч.-метод. посіб. для орг. самостійної роботи й підготов. до модульної роботи студ. спец. «Журналістика» / О. О. Кулініч, О. В Антонова. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 238.

Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики : підручник / В. В. Лизанчук. – ЛНУ ім. І. Франка. – К. : Знання, 2006. – 628 с.

Любченко Ю. В. Виражальна система радіожурналістики : монографія / Ю. В. Любченко. – Запоріжжя : АА Тандем, 2016. – 

192 с.

Мірошниченко П. В. Аудиторія аудіовізуальних ЗМІ : навч. посіб. / П. В. Мірошниченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 126 с.

Тележурналістика

Гоян В. В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В. В. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 320 c.

Дмитровський З. Є. Телевізійна журналістика : навч. посіб. / З. Є. Дмитровський. – 2-ге вид. – Львів : ПАІС, 2006. – 220 с. 

Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа : у 2 т. / І. Г. Мащенко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – Т. 2 : Термінологічний словник основних понять і виразів : телебачення, радіомовлення, кіно, відео, аудіо. – [Б. м.] : [б. в.], 2006. – 511 с. 

Мащенко І. Г. Телебачення України / І. Г. Мащенко. – К. : Тетра, 1998. – Т. 1 : Телебачення de facto. – [Б. м.] : [б. в.], 1998. – 511 с.

Мащенко І. Г. Телебачення України / І. Г. Мащенко. – К. : Тетра, 1998. – Т. 2 : Телебачення de jure. – К. : [б. в.], 2000. – 528 с. 

Тернова А. І. Телевиробництво : навч. посіб. / А. І. Тернова, Т. А. Захарс. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 150 с. 

Яковець А. Телевізійна журналістика : теорія і практика / А. Яковець. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – 239 с.

Інтернет-журналістика

Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини : З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа / Т. Бернерс-Лі, М. Фічетті ; пер. з англ. А. Іщенко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 207 с.

Гол Дж. Онлайнова журналістика / Джим Гол ; [пер. з англ.]. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

Городенко Л. Теорія мережевої комунікації : монографія / Леся Городенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2012. – 387 с.

Захарченко А. П. Інтернет-медіа : інтерактивний навчальний посібник для курсу «Підтримка сайту» / А. П. Захарченко. – Тернопіль : Крок. – 2014. – 198 с. 

Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / М. Кастельс. – [Пер. з англ.] – К. : ТОВ «Ваклер», 2007. – 304 с.

Крейґ Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейґ ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.

Мережева журналістика : спеціалізовані курси : навч. посіб. / колектив авторів кафедри нових медій Львівського національного університету / Н. Габор, Ю. Залізняк, С. Жаб’юк, Ю. Лавриш, Ю. Луць, І. Марушкіна, А. Палійчук, Б. Потятиник, О. Щур. –  Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 136 с.

Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

Рауе П.-Й. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики / П.-Й. Рауе, В. Шнайдер. – Перекл. з нім. В. Климченко ; за загал. ред. В. Іванова. – К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2014. – 358 с.

Сіріньок-Долгарьова К. Глобальний новинний дискурс : тенденції функціонування англомовних інтернет-медіа : монографія / К. Сіріньок-Долгарьова. – К. : ЦВП, Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 183 с. 

Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : монографія / М. В. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 183 с.

Чабаненко М. В. Основи інтернет-журналістики : навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Журналістика» / М. В. Чабаненко. – Запоріжжя : «Просвіта», 2013. – 112 с.

Чабаненко М. В. Робота журналіста в інтернет-ЗМІ : навч. посіб. – Запоріжжя : Просвіта, 2012. – 120 с.

 

***

У процесі роботи з науковим керівником студент часто має справу з поправленими файлами, коли не завжди ясно, що саме змінено. Для порівняння двох текстів є дуже зручний веб-ресурс: diffchecker.com